Welkom, via deze website wil ik u graag informeren over de logopedische praktijk
"Inge Colyn"
te Oudenaarde.

Voor Wie?

Wij richten ons tot kinderen, jongeren en volwassenen met:

Spraakproblemen

Problemen op het gebied van spraak zijn o.a. afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, verkeerd slikken enz.), dysartrie, eet- en drinkstoornissen, Parkinson, lispelen, stotteren, vertraagde spraak-taalontwikkeling en nasaliteistsstoornissen. Bij vertraagde spraakontwikkeling denken we aan kinderen die moeite hebben om klanken goed uit te spreken. De bekendste problemen zijn het lispelen bij de /s/ en het niet kunnen uitspreken van de /r/.

Taalstoornissen

Problemen op het gebied van taal zijn o.a. afasie, broddelen, meertaligheid, vertraagde spraak-taalontwikkeling en taal en spraakstoornissen bij dementie. Bij een aantal kinderen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. Het betreft het vervoegen en verbuigen van woorden, de woordenschat en de zinsbouw. Volwassenen die na een hersenbloeding of herseninfarct spraak- of taalproblemen krijgen, kunnen eveneens terecht bij een logopedist.

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen

Lezen, schrijven en rekenen leer je op school. Maar bij sommige kinderen verloopt dit niet zo vlot. De oorzaak ligt bij de moeilijkheden in het omzetten van geschreven naar gesproken taal of van gesproken taal naar geschreven taal of de specifieke rekenvaardigheden.

Stemstoornissen

Problemen op het gebied van stem zijn o.a. heesheid, hyperventilatie, keelklachten, zwakke stem, keelkanker, stemplooiknobbels, stembandverlamming en schorheid. Deze problemen delen we in volgens organische of functionele oorsprong. Tot de organische stoornissen rekenen we bijvoorbeeld stemplooiverlamming en stembandknobbels. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik en stemmisbruik.

Even voorstellen

Inge Colyn, Master in de logopedische wetenschappen
“Samen Uw doel bereiken, vanuit een persoonlijke aanpak"

Iedereen droomt over wat de toekomst brengen zal. Als jong kind wil je bijvoorbeeld prinses of politieagent worden. De dromen veranderen; je wil dan dierenarts, zanger(es), acteur/actrice, profvoetballer, juf/meester,… worden. Sommige kinderen weten al op jonge leeftijd wat zij willen worden, anderen doen er een beetje langer over om die keuze te maken. Zelf wist ik al op 10-jarige leeftijd dat ik later logopediste wilde worden. Waarom ik nu precies voor logopedie heb gekozen? Ik werk graag met kinderen, maar ook met volwassenen en ouderen. Anderen helpen is voor mij een levensvisie. Ik houd van samenwerken met anderen om op die manier vooruitgang te boeken.

Om mijn roeping te vervullen startte ik na het middelbare onderwijs in de richting “Bachelor in de Logopedie” aan de Hogeschool Gent. Tijdens mijn opleiding deed ik waardevolle praktische ervaring op die ik tot op de dag van vandaag nog steeds aanwend. Na het behalen van mijn diploma in 2007 vond ik het belangrijk om me verder te verdiepen in de logopedische wetenschappen. Ik zocht nog meer achtergrond en onderbouw om de stoornissen beter te begrijpen vanuit een anatomische en psychologische invalshoek. Deze drang naar kennis leidde me naar de universiteit Gent waar ik in 2009 mijn “Master of Science in de logopedische wetenschappen” succesvol afronde.

De afgelopen jaren heb ik reeds tal van mensen (groot én klein) kunnen verderhelpen in mijn eigen logopedische praktijk. Voordien had ik reeds ervaring opgedaan in onderstaande betrekkingen:
• MPI ‘t Vurstjen’ te Evergem
• BUSO Wagenschot te Eke
• Revalidatiecentrum ‘Het Veer’ te Sint-Niklaas
• Logopedische praktijk van Sofie Schollaert
• Logopedische praktijk van Marleen Rijckaert
Ik ben lid van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten) en blijf me bijscholen zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie.

Hoe gaan we te werk?

Contact

Met al uw vragen en opmerkingen kan u steeds bij ons terecht.
U mag gebruik maken van onderstaand formulier waarna wij U eerstdaags zullen contacteren.
(Vergeet zeker niet uw e-mailadres of telefoonnummer te vermelden)