Welkom,
op deze website vindt U meer informatie over
de Logopedische Praktijk Inge Colyn.

Wij richten ons tot kinderen, jongeren en volwassenen met:

Spraakproblemen

Problemen op het gebied van spraak zijn o.a. afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, verkeerd slikken enz.), dysartrie, eet- en drinkstoornissen, Parkinson, lispelen, stotteren, vertraagde spraak-taalontwikkeling en nasaliteistsstoornissen. Bij vertraagde spraakontwikkeling denken we aan kinderen die moeite hebben om klanken goed uit te spreken. De bekendste problemen zijn het lispelen bij de /s/ en het niet kunnen uitspreken van de /r/.

Taalstoornissen

Problemen op het gebied van taal zijn o.a. afasie, broddelen, meertaligheid, vertraagde spraak-taalontwikkeling en taal en spraakstoornissen bij dementie. Bij een aantal kinderen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. Het betreft het vervoegen en verbuigen van woorden, de woordenschat en de zinsbouw. Volwassenen die na een hersenbloeding of herseninfarct spraak- of taalproblemen krijgen, kunnen eveneens terecht bij een logopedist.

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen

Lezen, schrijven en rekenen leer je op school. Maar bij sommige kinderen verloopt dit niet zo vlot. De oorzaak ligt bij de moeilijkheden in het omzetten van geschreven naar gesproken taal of van gesproken taal naar geschreven taal of de specifieke rekenvaardigheden.

Stemstoornissen

Problemen op het gebied van stem zijn o.a. heesheid, hyperventilatie, keelklachten, zwakke stem, keelkanker, stemplooiknobbels, stembandverlamming en schorheid. Deze problemen delen we in volgens organische of functionele oorsprong. Tot de organische stoornissen rekenen we bijvoorbeeld stemplooiverlamming en stembandknobbels. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik en stemmisbruik.

Even Voorstellen

Samen Uw doel bereiken, vanuit een persoonlijke aanpak.

Iedereen droomt over wat de toekomst brengen zal. Als jong kind wil je bijvoorbeeld prinses of politieagent worden. De dromen veranderen; je wil dan dierenarts, zanger(es), acteur/actrice, profvoetballer, juf/meester,… worden. Sommige kinderen weten al op jonge leeftijd wat zij willen worden, anderen doen er een beetje langer over om die keuze te maken. Zelf wist ik al op 10-jarige leeftijd dat ik later logopediste wilde worden. Waarom ik nu precies voor logopedie heb gekozen? Ik werk graag met kinderen, maar ook met volwassenen en ouderen. Anderen helpen is voor mij een levensvisie. Ik houd van samenwerken met anderen, maar ik houd ook van zelfstandigheid. Daarom startte ik na het middelbare onderwijs aan de Hogeschool Gent. Tijdens mijn opleiding deed ik waardevolle praktische ervaring op. Na het behalen van mijn diploma vond ik het belangrijk om me verder te verdiepen in de logopedische wetenschappen, dus begon ik eveneens de opleiding aan de universiteit van Gent.

 • Werkervaring

  De afgelopen jaren ging ik aan de slag als Master in de logopedie in :
   MPI ‘t Vurstjen’ te Evergem
   BUSO Wagenschot te Eke
   revalidatiecentrum ‘Het Veer’ te Sint-Niklaas
   logopedische praktijk van Sofie Schollaert
   logopedische praktijk van Marleen Rijckaert
  Die kennis en ervaringen kan ik nu goed gebruiken in mijn logopedische praktijk.

Werkmethode